Sütibeállítások
Bejelentkezés
Regisztráció

A Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Honvéd FC” vagy „Adatkezelő”) mint honvedfc.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal vagy Honlap) és a Honvéd Applikáció alkalmazás („Applikáció”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

I. Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-717539

Adatkezelő székhelye: 1194 Budapest, Temesvár utca 25/a

Adatkezelő e-elérhetősége: office@bhfc.hu

Adatkezelő képviselői: Kun Gergely Tamás, ügyvezető

II. Az adatkezelés alapelvei

 • az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint átláthatóan kezeli,
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kerülnek összegyűjtésre, és azokat az Adatkezelő nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon,
 • a Honvéd FC által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak,
 • a Honvéd FC minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse,
 • az Adatkezelő személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható,
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával az Adatkezelő biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

III. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 1. Applikáción történő regisztráció során kezelt adatok

A Honvéd applikáció alkalmazás letölthető és telepíthető a Google Play Store és az Apple App Store alkalmazásáruházakból az erre alkalmas készülékekre. Az Applikáció egyes részeinek használata regisztrációval történhet.

Adatkezelés célja:

 • a felhasználók azonosítása és az igénybe vett szolgáltatások nyilvántartása,
 • a regisztrált felhasználók számára elérhető tartalmakhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés biztosítása.
 • tájékoztatás a fiók működésével és az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos változásokról.

Adatkezelés jogalapja: az érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] továbbá az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

Kezelt adatok köre:

 • teljes név
 • születési idő
 • e-mail cím
 • jelszó
 • állampolgárság

Adatkezelés időtartama: regisztráció visszavonásáig, illetve az Adatkezelő a felhasználó fiókba történő utolsó bejelentkezésétől számított két inaktív év elteltével törli az adatokat az adatbázisából.

A fent megjelölt adatok az Adatkezelő adatfeldolgozójának adatbázist működtető rendszerébe, ügyfélszolgálati, üzleti adatbázisaiba kerülnek. Az egyes felhasználók adatai a felhasználók fiókjában tárolódnak.

 1. Honlapon történő regisztráció során kezelt adatok

A Társaság a weboldal bizonyos részeinek használatát (nyereményjátékon történő részvétel, webshop vásárlás, jegyvásárlás) regisztrációhoz köti. A regisztráció során megadott felhasználónév, jelszó adatok hozzáférést biztosítanak valamennyi, regisztrációhoz kötött szolgáltatáshoz, a regisztrált felhasználók számára elérhető felületekhez.

Adatkezelés célja:

 • a felhasználók azonosítása és az igénybe vett szolgáltatások nyilvántartása,
 • a regisztrált felhasználók számára elérhető tartalmakhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés biztosítása.
 • tájékoztatás a fiók működésével és az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos változásokról.

Adatkezelés jogalapja: az érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] továbbá az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

Kezelt adatok köre:

 • teljes név
 • születési idő
 • e-mail cím
 • jelszó

Adatkezelés időtartama: regisztráció visszavonásáig, illetve az Adatkezelő a felhasználó fiókba történő utolsó bejelentkezésétől számított két inaktív év elteltével törli az adatokat az adatbázisából.

A fent megjelölt adatok az Adatkezelő adatfeldolgozójának adatbázist működtető rendszerébe, ügyfélszolgálati, üzleti adatbázisaiba kerülnek. Az egyes felhasználók adatai a felhasználók fiókjában tárolódnak.

 1. Honlap látogatottsági adatok

Az adatkezelés célja: a Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok, böngészési szokások megismerése, a felhasználói élmény növelése.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

 • demográfiai adatok (életkor, nem)
  • érdeklődési körök
  • földrajzi adatok (hely, nyelv)
  • viselkedés (új vagy visszatérő látogató, gyakoriság, munkamenet és időtartam)
  • technológia (böngésző és operációs rendszer)
  • hálózat (szolgáltató)

IP cím (szükségesek a weboldal betöltésekor fellépő esetleges problémák diagnosztizálásához, a weboldal adminisztrációjához és a demográfiai adatokhoz. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetes felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is meghatározható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. érdeklődés során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni)

Az Adatkezelő ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. Adatkezelő szolgáltatásainak minőségének javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el. Egyes cookie-k nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről Honlapunk az első látogatás megkezdésekor ad rövid tájékoztatást. A hozzájárulást igénylő cookie-król – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

A Honlapon alkalmazott cookie-k:

A Weboldal a Google Inc. által nyújtott internetes elemzési szolgáltatást (a Google Analytics-et) használja. A Google Analytics lehetővé teszi a Honlap használatának elemzését. Az információk a Weboldal használatáról általában az USA-ban lévő Google-szerverekhez továbbítódnak és ott tárolódnak. A Weboldal üzemeltetőjének nevében a Google ezt az információt felhasználja a Weboldal használatának értékeléséhez, a webhelyes tevékenységről szóló jelentések összeállításához, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásához a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics által a Google Analytics részeként kezelt adatok (pl.: IP-cím) nem kerülnek összevonásra más Google-adatokkal.

Google Analytics #1

Név:

6882995 - honvedfc.hu

Igényel-e hozzájárulást:

nem

Rövid leírás:

Felhasználói és eseményadatok megőrzése

Cél:

látogatottsági adatok gyűjtése

Érvényesség:

26 hónap

A regisztráció, illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

 1. Hírlevél feliratkozás esetén kezelt adatok

A Weboldalon és az Applikáción a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen kizárólag az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név;
 • e-mail cím;
 • nem;
 • életkor.

Az adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, a Felhasználók tájékoztatása, hatékony marketingkommunikáció kialakítása, személyre szabott üzenetek küldése az érintett részére. A promóciókról, eseményekről és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése az Érintett által megadott e-mail címre (a továbbiakban együtt: Hírlevél).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama:hírlevélről történő leiratkozásig. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, az egyes adatkezelések során megjelölt határidő elteltével, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

 1. Nyereményjátékon történő részvétel
 • 5.1 Nyereményjátékban részvető jelentkezők regisztrációjával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: az érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Az adatkezelés célja: az érintettek beazonosítása és kapcsolattartás

Kezelt adatok köre:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám

Az adatkezelés időtartama: nyereményjáték lezárását követő 1 hónap.

 • 5.2 Nyereményjáték győztesével kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre: név

Az adatkezelés célja:Adatkezelő - marketing célból – hivatalos facebook honlapján közzéteszi a nyertes nevét.

Az adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Jelentkező önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: a nyereményjáték lezárását követő 1 hónap.

 • 5.3 Nyeremény átadásával kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre:postázási cím

Az adatkezelés célja: nyeremény átadása

Az adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: a nyeremény átadását követően.

 1. Online jegy-, és bérlet értékesítés során történő adatkezelés

Az érintetteknek lehetőségük van jegyet online felületen megvásárolni a honvedfc.hu oldalon, ahol a regisztrációt követőn kerülhet sor a jegyvásárlásra.

Adatkezelés célja: a Felhasználó számára annak biztosítása, hogy ne kelljen minden jegyvásárlásnál az adatait megadnia, továbbá az érintett beazonosítása a jegy- és bérletvásárláshoz, a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján, továbbá a stadionbiztonsági követelményeknek megfelelő jegyértékesítés megvalósítása.

Adatkezelés jogalapja: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 72/B. §-ban foglaltak szerint, valamint az érintett hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Kezelt adatok köre:

 • érintett neve
 • érintett születési helye és ideje
 • anyja neve (opcionális)
 • e-mail cím (opcionális)
 • telefonszám (opcionális)

Adatkezelés időtartama: az adott mérkőzés napját követő 3. munkanapig. Bérlet esetén, a bérlet lejártát követő 3. munkanapig.

Adattovábbítás: Jegymester Kft. (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31., adószám: 12033791-2-42, cégjegyzékszáma:01-09-369537) részére. A Jegymester Kft. által történő adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi irányelvek az alábbi címen található adatkezelési tájékoztatóban találhatók: https://old.jegymester.hu/docs/Jegymester_Adatkezelesi_tajekoztato_20210316

 1. Szurkolói kártyával kapcsolatos regisztráció során történő adatkezelés

Adatkezelés célja: Szurkolói kártya kiváltása és a szurkolói kártya birtokos azonosítása, a mérkőzést követő időszakban is.

Kezelt adatok köre:

 • érintett neve
 • érintett születési helye és ideje
 • érintett anyja neve
 • érintett lakcíme
 • e-mail cím

Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (2016/679 EU Rendelet 6. cikkének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás), továbbá az Adatkezelőt a sportról szóló 2004. évi I. törvény 72. § (2) b) pontja jogosítja fel erre az adatgyűjtésre.

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásig.

 1. Számlakiállítás során történő adatkezelés

Adatkezelés célja: rendezvény (mérkőzés) lebonyolítása, szerződés teljesítése során a jegyről/bérletről számla kiállítása.

Adatkezelés jogalapja: jogszabály alapján (2000. évi C. törvény a számvitelről)

Kezelt adatok köre:

 • név
 • lakcím
 • e-mail cím

Adatkezelés időtartama: számla kiállítást követő 8 év.

 1. IV. ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

Adatfeldolgozók:

Nádor Rendszerház Kft.

székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.

cégjegyzékszám: 01-09-074755

levelezési címe: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.

elektronikus levélcíme: info@nador.hu

honlapja: www.nador.hu

A Nádor Rendszerház Kft. a Stadionbiztonsági Rendszer, a központi jegy-és bérletértékesítési rendszer és a klubkártya rendszer üzemeltetője, ezek támogatását adja, a rendszerekben az adatok tárolását és karbantartását végzi.

e-Corvina Kft.

székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.

cégjegyzékszám: 01-09-718803

levelezési címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.

elektronikus levélcíme: info@e-corvina.hu

honlapja: www.ecorvina.hu

Az e-Corvina Kft. a klubkártya rendszer fejlesztője, a Nádor Rendszerház Kft. al-adatfeldolgozója, ezen feladatok során személyes adatokhoz hozzáférhet.

TEX Hungary Kft.

székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

cégjegyzékszám: 01-09-877903

levelezési címe: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

elektronikus levélcíme: info@tex.hu, konyveles@tex.hu

klubkártya ügyekben: klubkartya@tex.hu

jegyértékesítéssel kapcsolatos ügyekben: mlsz@tex.hu

honlapja: www.tex.hu

A TEX Hungary Kft. a jegy- és bérletértékesítés esetében az adatkezelő viszonteladója (jegyértékesítési partnere), a klubkártya rendszerben a Futballkártyák, erre vonatkozó felhatalmazás esetén klubkártyák kiállítója a vevőszolgálati feladatok ellátója.

Az adatkezelő adatfeldolgozói továbbá a TEX Hungary Kft. további jegyértékesítői, illetőleg a kiállított klubkártyákat az igénylők részére átadó szerződéses partnerei is, akik mindenkori adatai az http://www.tex.hu/mlsz/ címen érhetők el, illetőleg megtekinthetők a az Adatkezelő által igénybe vett stadionok jegypénztárainál a jegyértékesítés időszakában.

Jegymester Kft.

székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.

cégjegyzékszám: 01-09-369537

elektronikus levélcíme: info@jegymester.hu

A Jegymester Kft. a központi jegy- és bérletrendszer fejlesztője, a TEX Hungary Kft. alvállalkozójaként részt vesz a jegyek értékesítésében és a Nádor Rendszerház Kft. megbízásából a rendszer támogatását adja.

A jegy-és bérletértékesítési rendszer, valamint a klubkártya rendszer kapcsán az Adatkezelő megbízásából vendégjegyeket értékesítő sportszervezet és vagy annak jegyértékesítő partnere is, ezek listája az adatkezelési tájékoztató mellékletében található.

https://old.jegymester.hu/docs/Jegymester_Adatkezelesi_tajekoztato_20210316

 1. V. A felhasználók jogai

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja

 • törlésre irányuló írásbeli kérelmével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • az érdeklődés során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad:

 • az általa kezelt személyes adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról,
 • jogalapjáról,
 • időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás kérhető e-mailben az office@bhfc.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1194 Budapest, Temesvár utca 25/a, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az office@bhfc.hu e-mail címen vagy postai levél útján a 1194 Budapest, Temesvár utca 25/a alatti címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben –az office@bhfc.hu e-mail címen vagy postai levél útján a 1194 Budapest, Temesvár utca 25/a alatti címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával.

Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozás ra kattintva, vagy az office@bhfc.hu e-mail címen vagy a 1194 Budapest, Temesvár utca 25/a postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld. Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Felhasználó által igénybevett Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait. A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 1. VI. Linkek

Az Adatkezelő a Weboldalról és az Applikációról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

A Weboldal és az Applikáció külső (nem az Adatkezelő által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Adatkezelő minden felelősségét kizárja.

 • VII. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon és/vagy az Applikáción való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatkezelő az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén, illetve az adatfeldolgozó esetében bérelt szerverparkban találhatóak meg. Az adatkezelő az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 • VIII. Jogérvényesítési lehetőségek

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://naih.hu/

Kérelmére tájékoztatást adunk az Ön, általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozók által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat ,illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk ténybeli és jogi indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozás t a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ,ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az office@bhfc.hu e-mail címre, vagy a 1194 Budapest, Temesvár utca 25/a postai címre. Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

Kelt: Budapest, 2020. február 20.